Instrukcja obsługi czasowników zwrotnych

Czasowniki z zaimkiem zwrotnym sich (się) to tzw. czasowniki zwrotne. W języku polskim mamy też takie czasowniki, jednak różnica polega na innej odmianie zaimka zwrotnego się przez osoby. W języku polskim się brzmi tak samo przy wszystkich formach osobowych, a w...

Instrukcja obsługi czasowników modalnych

W języku niemieckim istnieje grupa czasowników zwanych modalnymi. Czasowniki te podlegają swoim własnym zasadom odmiany przez osoby: formy pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej są identyczne i nie mają końcówek jak w czasowniku regularnym. W temacie niektórych...

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne (zwane też mocnymi) odmieniają się w sposób nieregularny. Oprócz schematu końcówek (-e, -st, -t, -en, -t, -en), jaki już poznaliście w temacie o czasownikach regularnych, dochodzą dodatkowo zmiany w II i III osobie...

Zaimki pytające

Zaimki pytające są potrzebne, aby utworzyć zdanie pytające. Warto znać ich jak najwięcej, by rozumieć, o co chodzi w pytaniu. Wyróżniamy zaimki składające się z jednego wyrazu np. wer (kto), was (co) oraz złożone, czyli takie, które składają się z dwóch wyrazów lub...

Instrukcja obsługi czasowników regularnych

Czasowniki to słowa odpowiadające na pytania: Co robi? Co się z nim dzieje? Czasowniki w słownikach mają postać bezokoliczników, składają się z tzw. tematu czasownika oraz końcówki (-en, -ern, -eln). -en np. wohnen (mieszkać),...